3 aylar Salı günü başlıyor

Fri 18, May 2012 Kategori Dünya
Rabbimize şükürler olsun bu sene de üç aylara kavuşmak üzereyiz. Önümüzdeki salı günü itibariyle gönül dünyamıza üç ayların ilki Recep ayını misafir edeceğiz. Perşembeyi cumaya bağlayan gece ise Regâib Kandili.

Üç aylar geliyor hazır mısınız?

Rabbimize şükürler olsun bu sene de üç aylara kavuşmak üzereyiz. Önümüzdeki salı günü itibariyle gönül dünyamıza üç ayların ilki Recep ayını misafir edeceğiz. Perşembeyi cumaya bağlayan gece ise Regâib Kandili.

Üç aylar, Peygamber Efendimizden (sallallâhu aleyhi ve sellem) bu yana din-kültür hayatımızda oldukça önemli bir yer tutuyor şüphesiz. Öteden beri hayatlarının bütününü Allah Resûlü'nün mübarek hayatlarına göre düzenleyerek ona yakın olmaya çalışan müminler, üç ayları Efendimiz gibi yaşamaya çalışmışlardır.
Yılın diğer aylarında yine dinin öngördüğü şekilde bir hayat yaşayan müminler, üç ayların gelmesiyle yaşayışlarına daha bir dikkat ederek kendilerini on bir ayın sultanı Ramazan ayına hazırlama gayreti içinde olmuşlardır. Zira Recep, kapıdan mübarek yüzünü gösterince, az sonra Regâib ve Miraç yüreklerde rahmet tebessümlerinin cilveleriyle arz-ı endâm edecektir. Bu iki rahmet esintili kutsi misafirden hemen sonra ise Şaban ayı elimize kurtuluş 'Berat'ımızı vermek için kapımızı çalacaktır. Sırada ayların sultanı Ramazan ile gecelerin şahı Kadir Gecesi vardır.

RAHMET GÜNLERİ

Bu kutlu günler, yer yer sürçmüş günah işlemiş ama pişman olmuş insanların temizlenmeleri adına rahmetin araladığı kapıdan geçip huzura varma günleridir. Yine bu günler "Rahmetim gazabımı geçmiştir" buyuran Rabbimizin o engin rahmetini kullarına sağanak sağanak yağdırdığı günlerdir.

Üç aylar, bilhassa Ramazan ayı, hoşgörünün, ibadetin, günahlardan kaçınmanın, merhametin, başkalarına iyilik yapmanın, çocukları sevindirmenin, dulu, yetimi, yolda kalmışı, ihtiyarı kısaca bütün düşkünleri el üstünde tutmanın ruhu coşturduğu bir rahmet iklimidir.

Allah Resûlü ümmetini Ramazan gelmeden önce manevi anlamda Ramazan ayına hazırlamıştır. Bunun için kendisi oruç tutarak, sadaka vererek ve geceleri kalkıp namaz kılarak ümmetine bu ayların nasıl değerlendirilmesi gerektiğini de bizzat göstermiştir.

Efendimiz, ümmetini gün gün, adım adım Ramazan'a ve onda coşan rahmete hazırlamış, onların ebedî kurtuluşunu arzulamıştır. Efendimiz, bu aylarda sürekli Ramazan'a hasret bir halde yaşarken bir yandan da, "Allah'ım! Hakkımızda Recep ve Şaban'ı mübarek kıl ve bizi Ramazan'a kavuştur." (Keşfu'l-Hafâ, 1/186) diye dua etmiştir.

BU GÜNLERİ NASIL DEĞERLENDİRELİM?

Şu halde, her yıl bizlere ikram edilen bu bulunmaz fırsattan istifade etmeliyiz. Bunun için, yakınlarımızla daha sık bir araya gelip sohbetlerde bulunabiliriz. Aramızda Kur'an'ı paylaşıp imkân nispetinde günlük ve haftalık hatimler yapmaya başlayabiliriz. Makbul dua ve virdleri daha çok okuyabiliriz.

Bu arada, üç ayların ve kandil gecelerinin evlerimizde ve aile fertleri arasında ayrı bir mânâ içinde yaşanması gerektiğini de unutmamalıyız. Çocuklarımız o manevî havayı soluya soluya büyümelidirler. Bunun için mübarek gecelerde onları hediyelerle sevindirip camilere alıştırmakta büyük faydalar vardır.

Ayrıca, fırsatını bulduğumuzda sabaha karşı seher vakitlerinde uyanık bulunmaya çalışarak insanlık için dualar etmenin fazilet ve kıymeti sonsuzdur. O feyizli vakitte yapılan duaların kabul ihtimali çok kuvvetlidir. Bu bakımdan gerek kendimizin, gerekse diğer müminlerin dünya ve âhiret imtihanlarından başarılı çıkmaları için Rabbimize niyazda bulunmak ve O'ndan yardım istemek suretiyle hem sıkıntı ve musibetlere karşı sarsılmaz bir dayanak noktası bulmuş, hem de tükenmez bir teselli kaynağına kavuşmuş oluruz.
Bu vesileyle üç aylarınızı ve mübarek Regâib Kandilinizi kutlar, bütün insanlık için hayırlara vesile olmasını Rahmet-i Sonsuz'dan niyaz ederiz.

SÖZÜN ÖZÜ

1. Üç aylar, hicri aylardan Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır.
2. Bu aylar, Rabbimizin rahmet ve mağfiretini sağanak sağanak yağdırdığı bereketli günlerdir.
3. Bu fırsatı iyi değerlendirmeli, kazanma kuşağında kaybedenlerden olmamalıyız.

BİR SORU-BİR CEVAP

Kunut dualarının anlamını öğrenmek istiyorum

Soru: "Her gün vitir namazında okuduğumuz kunut dualarının manalarını bilmiyorum. Kunut duası ne demektir, manasını söyler misiniz?" Abdullah Korkut

Sözlükte Allah'a ihlasla kulluk etmek, namaz ve duayı uzatmak, sükut etmek, dua etmek, ibadet kastıyla ayakta durmak gibi anlamlara gelen kunut, dinî bir kavram olarak namazda rükûdan önce veya sonra ayakta dua etmeyi ifade eder.

Hanefi mezhebine mensup olanlar kunut dualarını vitir namazında okurlar. Yaygın olarak bilinen kunut duaları şunlar:

Allâhümme innâ nesteînüke ve nestağfiruke ve nestehdîk. Ve nü'minü bike ve netûbü ileyke ve netevekkelü aleyk. Ve nüsnî aleyke'l-hayra küllehû neşküruke ve lâ nekfürük. Ve nahleu ve netrukü men yefcürük.

Anlamı şöyle: "Allah'ım biz Sen'den yardım isteriz. Günahlarımızı örtmeni, doğru yola iletmeni dileriz. Allah'ım! Sana iman ederiz, tövbe edip Sana döneriz, işlerimizde sana dayanır ve sana güveniriz. Seni överiz, bütün hayırlar Sen'dedir. Verdiğin bunca nimetlerden dolayı Sana şükrederiz ve nankörlük etmeyiz. Sana karşı nankörlük ve isyan içinde olanlardan da uzağız."

Allâhümme iyyâke na'büdü ve leke nusallî ve nescüdü ve ileyke nes'â ve nahfîdü nercû rahmeteke ve nahşâ azâbek. İnne azâbeke bi'l-küffâri mülhık.

Anlamı şöyle: "Allah'ım! Biz ancak Sana ibâdet ve kulluk ederiz. Ancak Senin için namaz kılıp niyaz ederiz, yalnız Sana secde eder, yalnız sana koşarız. İbadetlerini sevinçle yaparız, rahmetinin çok olmasını ve devamını dileriz, azâbından çekiniriz. Şüphe yok ki, senin azâbın inkârcılara ulaşır."

TEFEKKÜR ATLASI

İmanımızı çalmak isteyenlere karşı dikkat!

Eşraftan bir şahsın evine hırsız girer. Hırsız evde ne var ne yok altın, para, bütün değerleri eşyaları çalar. Adam çok üzülür. Teselli için hocasına gider. Hocası, "Üzülme, önemseme" der. Adam, "Efendim nasıl üzülmeyeyim bütün birikim hırsızlar tarafından çalındı." der. Bunun üzerine hoca, "Ya gönlüne şeytan veya şeytansı insanlar girip de kalbindeki imanını çalsalardı ne yapacaktın!" diye ibretlik bir cevap verir.
İmanımızı, manevi birikimlerimizi çalmak isteyenlere karşı aman dikkatli olalım.

BU HAFTA NE OKUYALIM?

Peygamberimizi bir de bu kitaptan okuyun

Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), beşeriyetin karşı konulmaz sıkıntılara düçar olduğu bütün zamanlarda kendisine müracaat edip çözüm buldukları, dertlerin devaya, darlığın felâha ve huzura kavuştuğu bir şeref ve itibar abidesidir. O, Allah'ın sevgilisi, tevhid hakikatinin en parlak ve en görkemli şahidi, insanlığın zirve noktasıdır. Tüm hususiyetleriyle varlığın muhtaç olduğu yegâne rehberdir.
O'nun hayatının her karesi etraflıca incelendiğinde insanlığın her alanda O'na ne kadar muhtaç olduğu anlaşılacaktır. Dünya ve ahiret hayatının sırlı kapılarını açacak tek anahtarın O'nda olduğu açık bir şekilde fark edilecektir.

Işık Yayınları tarafından yayınlanan ve Vehbi Yıldız tarafından kaleme alınan "Rahmet Peygamberi Hazreti Muhammed"(sallallâhu aleyhi ve sellem) isimli eser, gelişen dünyanın değişmeyen hakikati olan Efendiler Efendisi'ni,yazarın kendi akıl ve gönül penceresinden yeniden süzüp okurlarının istifadesine sunduğu arşiv niteliğinde nadide bir çalışma.

Kitap, Efendimizin hangi yönlerini anlatıyor?

Kitap, insanlığın en emini olan Efendimizin rahmet hazinesini yeniden tanıma fırsatı sunuyor okuruna. Maddi ilerlemeye ters orantılı olarak manevî çöküntü ve buhranların ortasında sıkışan insanlığa kalıcı bir çözüm hamlesi olarak Rahmet Peygamberi'nin örnek hayatını ve hakikatini tavsiye ediyor. Dünyasını inşa ve mamur etmeye çalışan insanlığı, ahiretini de mamur edecek bir ahlakî zirveyle bir kez daha tanıştırıyor.

Kitabın rahmet ve bereket hazinesine katre katre ilerleyen içeriği, Efendiler Efendisi'nin hayal ve zihin dünyamızın kavrayamayacağı üstün faziletlerinin kaynağını, insanlığa emanet ettiği son din İslâm'ı, tevhid hakikatini bildirme ve insanlığa yayma uğruna nelere katlandığını, varlık âleminde sadece O'nun oturduğu muhabbet tahtının ehemmiyetini, isimleri, sıfatları, şahsiyeti ve hayatının huzur veren engin ikliminde yeniden resmetmeye çalışıyor.

Kitabın sayfaları arasında dolaşırken bir kez daha O'nun başka hiçbir şeyle ölçülemeyecek eşsiz kıymetini anlayacak, O'na ihtiyaç duyduğumuz ölçüde hiçbir beşere muhtaç olmayacağımızı fark edecek, dünya üzerindeki tüm hadiseleri daha net anlayacak, ebediyet yolculuğunda ona aşkla bağlı bir ümmet olmanın sevincine ve huzuruna bir kez daha ortak olacağız.
Son Guncelleme: -/-
  • Ziyaret: 983
  • (Suanki Oy 0.0/5 Yildiz) Toplam Oy: 0
  • 1 0